Historie

Ons verleden

Familiebedrijf

Zorgboerderij “Boer” Hans is een agrarisch bedrijf, ontstaan uit een ouderwets, traditioneel boerenbedrijf. De ouders van onze medewerker en eerdere eigenaar, Hans Vollenberg kochten de boerderij in 1965. Het was destijds een klein gemengd bedrijf dat begon met varkens en zich later uitbreidde met akkerbouw en huisverkoop van zelf geteelde producten. Ondanks het boerenbedrijf van zijn ouders had Hans de plannen om boer te worden eigenlijk nooit. Hans ging na zijn pabo-opleiding naar de sociale academie en vertrok vervolgens naar Amerika om in zomerkampen te werken met kinderen uit achterstandswijken. Hij kwam uiteindelijk terug in Nederland en vond zijn baan bij behandelcentrum Nieuw Spraeland in Oostrum en werkte nog kort bij een kinderdagverblijf en in een asielzoekerscentrum.

“Het woord “boer” staat bij ons bewust tussen aanhalingstekens!”

Herkomst en betekenis naam

Toen Hans in 1994 alsnog overstag ging en hij het bedrijf van zijn ouders overnam besloot hij dat hij alleen op zijn eigen manier boer wilde zijn. Toenmalige activiteitenbegeleider Hans werd “boer” Hans en plaatste het woord boer bewust tussen aanhalingstekens. “In die tijd had het woord boer een negatieve bijklank, terwijl er niets negatiefs aan boeren is”, aldus Hans. “Het woord boer geeft een gevoel van vrijheid, onafhankelijkheid maar ook duurzaamheid en zorg”. Hans wist dat hij niet alleen op het land van de boerderij wilde werken en had al eerder met interesse gelezen over zorgboerderijen. Midden jaren 90 schoten de zorgboerderijen als paddenstoelen uit de grond en ook Hans was enthousiast. “Ik denk dat het onder andere met het sociale karakter van de agrariërs te maken heeft”, zegt Hans. In 1996 voerde Hans een eerste gesprek met De Wendel om arbeidsplekken op de boerderij te creëren als dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking en in 1998 kwamen de eerste “hulpboeren” vrijwillig in aanraking met “boer” Hans. “Het heeft een meerwaarde om te werken op een boerderij door bezig te zijn met de basisdingen van het leven zoals poten, zaaien, oogsten en het omgaan met dieren”.
De eerste contacten met het dag activiteitencentrum (DAC) dateren in 1999 toen een deelnemer als vrijwilliger in de boerderijwinkel aan de slag ging. Het werd voorzichtig opgebouwd van een halve naar een hele dag en niet veel later kwam er al gezelschap van een nieuwe deelnemer die met zijn fiets eieren aan huis bezorgde. Vanaf dat jaar volgden de aanmeldingen, ontstond er in 2001 een samenwerking met het GGZ Noord Midden Limburg en langzaam begon het bedrijf te groeien. Zorgboerderij “Boer” Hans ging op 22 juni 2002 officieel van start, precies het soort boerderij dat Hans voor ogen had. De boerderij ontwikkelde zich uiteindelijk tot een volwaardige zorgboerderij waar de “hulpboeren” hun steentje aan bijdroegen en dit tot op de dag van vandaag nog steeds doen.

“In 2002 ging Zorgboerderij “Boer” Hans officieel van start!”

In de afgelopen jaren is Zorgboerderij “Boer” Hans uitgegroeid tot een regionaal bekende plek voor mensen met een hulp -en zorgvraag en bezoeken veel mensen de boerderijwinkel voor eieren of zelf geteelde en seizoensgebonden producten. De boerderij heeft in 2005 een nieuwe accommodatie in gebruik genomen in de vorm van een nieuwe kantine en een grote schuur voor diverse activiteiten. “Hulpboeren” van de zorgboerderij komen inmiddels vanuit uiteenlopende instellingen zoals Dichterbij, SGL of het Vincent van Gogh instituut of via een PGB-budget.

Nieuwe eigenaar

Jordy Wismans

Na een traject van tweeënhalf jaar heeft er in 2021 een verandering van eigenaar plaatsgevonden bij Zorgboerderij “Boer” Hans.
Op 17-jarige leeftijd is Jordy Wismans als stagiair binnen komen lopen bij Zorgboerderij “Boer” Hans. “Het enthousiasme dat Jordy uitstraalde en de interesse in de zorgboerderij waren al snel duidelijk”, aldus Hans. Jordy is na zijn stage op de boerderij op diverse zorgplekken gaan werken en heeft ook nog een periode als begeleider gewerkt op de zorgboerderij. Daarnaast ging Jordy aan de slag met mensen met een verstandelijk beperking maar ook werkte hij jaren in de psychiatrie. “Na mijn uiteenlopende werkervaringen bleef de zorgboerderij kriebelen en troffen Hans en ik elkaar in 2018 opnieuw”, zegt Jordy. Niet lang daarna startte Jordy en Hans samen met een procesbegeleider een overnametraject. Samen is er gedurende tweeënhalf jaar gewerkt aan een ondernemingsplan richting de overname die werkelijkheid werd in september 2021.

“Jordy Wismans: van stagiair naar medewerker tot eigenaar 
van Zorgboerderij “Boer” Hans!” 


Jordy heeft er bij de overname bewust voor gekozen de naam van de zorgboerderij en daarmee de herkenbaarheid van Zorgboerderij “Boer” Hans in de regio tot op heden niet aan te passen. “Hans is daarnaast ook nog steeds als medewerker werkzaam in het bedrijf waardoor de jarenlange ervaring die hij heeft blijft behouden”, aldus Jordy. Daarnaast is kort voor de overname door Jordy ook zijn moeder Sandra als begeleider begonnen op de zorgboerderij. Daarmee wordt de traditie van een familiebedrijf wordt voortgezet.
Met veel enthousiasme werken de medewerkers en vrijwilligers van Zorgboerderij “Boer” Hans met hun nieuwe eigenaar samen en heeft de zorgboerderij de ambitie om op termijn nog verder uit te bouwen tot een plek waar “hulpboeren” kunnen werken én kunnen logeren.