Ben verzekerd van onze

Kwaliteit

Natuurlijk is een keurmerk na certificering voor de kwaliteitsnorm van zorgboerderijen welkom, maar het is niet ons doel. ‘Kwaliteit’ moet in de genen van Zorgboerderij “Boer” Hans zitten, zodat we ons allemaal bewust zijn van de noodzaak om ons aanbod steeds verder te verbeteren. Plan – Do – Check – Act dus, om daarna die verbetercyclus weer te herhalen.
Daarnaast vinden wij transparantie van groot belang. Wij zijn daarom vanaf het begin betrokken bij de Coöperatie Limburgse Zorgboeren. Via deze organisatie is het nog gemakkelijker voor mensen met een hulp -en zorgvraag om een plek te vinden op een zorgboerderij in Limburg. Zorgboerderij “Boer” Hans heeft zich met 60 zorgboeren verenigd in deze coöperatie.

“Kwaliteit moet in de genen van Zorgboerderij “Boer” Hans zitten!”

Ons Keurmerk

Kwaliteit Laat Je Zien!

Kwaliteit Laat Je Zien is hét keurmerk voor zorgboerderijen en dus ook die van Zorgboerderij “Boer” Hans. Het keurmerk bestaat net als onze zorgboerderij sinds 2002 en is het branchekeurmerk van de Federatie Landbouw en Zorg. Het is voor en mede door zorgboeren ontwikkeld en helpt zorgboeren op een laagdrempelige manier om aan wet- en regelgeving te voldoen. Kwaliteit Laat je Zien biedt ons de ruimte om onze unieke waarden en kwaliteiten te laten zien en inmiddels zijn er meer dan 850 zorgboerderijen verspreid over het hele land hierbij aangesloten. Het keurmerk wordt onder andere door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en gemeenten geaccepteerd.
Doordat Zorgboerderij “Boer” Hans met het keurmerk werkt middels een goede begeleidingscyclus, laten wij zien, deelnemers, hun welzijn en hun ontwikkelmogelijkheden voorop te zetten.

De kwaliteitswet zorginstellingen in Nederland vraagt eenieder die zorg verleent, aantoonbaar aan de kwaliteit hiervan te werken en daar jaarlijks verslag van te doen. De WMO- WLZ- en jeugdwet-toelatingen vragen ook om getoetste kwaliteit. Daarnaast eist de ARBO-wet dat iedere (agrarische) onderneming een risico-inventarisatie uitvoert. Ook de verzekeraars vragen om veiligheidsmaatregelen en kwaliteitsborging. Allemaal redenen voor Zorgboerderij “Boer” Hans om aan kwaliteit te werken. Bovendien maakt het ons nog meer bewust dat wij werken met kwetsbare mensen. Een kwaliteitskeurmerk helpt ook om aan onze “hulpboeren”, hun ouders en instellingen te laten zien wat zorg met kwaliteit op de boerderij voorstelt.

Toetsing

Iedere drie jaar wordt de kwaliteit op onze zorgboerderij in de praktijk getoetst. Via het kwaliteitsbureau wordt er dan een onafhankelijke auditor uitgenodigd die de zorgboerderij bezoekt en toetst of ons gebruikte kwaliteitssysteem effectief operationeel is en of wij voldoen aan de norm. In de norm is alle relevante wet- en regelgeving opgenomen en wordt de PDCA-cyclus toegepast op zowel cliënt- als organisatieniveau. Bij positief resultaat wordt dan het keurmerk verleend. Een uitgebreide versie van de toetsingscyclus staat beschreven in het Uitvoeringsreglement.

Op de website van het kwaliteitskeurmerk Kwaliteit Laat Je Zien kun je zien wat het keurmerk verder in detail inhoudt en welke zorgboerderijen er nog meer mee werken. Je vindt Zorgboerderij “Boer” Hans terug in het Keurmerkregister.