Samenwerken met

Onze partners

Niet alleen onze zorgboerderij bepaalt de leefwereld van onze “hulpboeren”. Dat geldt ook voor de familie, vrienden en de vrijetijdsbesteding. Volwassenen, jongeren en jeugd met een hulp -en of zorgvraag begeleiden richting een gelukkig bestaan lukt ons dus niet alleen. Daarom werken wij graag en nauw samen met familie en netwerkpartners.

“Vraaggericht en adaptief werken is de rode draad!”

Wij werken actief samen met gemiddeld 15 tot 20 samenwerkingspartners passend bij onze doelgroep. Samen blijven we afstemmen en op zoek naar nieuwe activiteiten die aansluiten. Daarnaast zijn wij een erkend leerbedrijf en maken wij regelmatig gebruik van innovatieve projecten van stagiaires bij het vormgeven van passende activiteiten. Vraaggericht en adaptief werken is daarbij de rode draad. Hieronder een overzicht van een aantal van onze netwerkpartners.

Gemeente Venray

Gemeente Venlo

Zorgboeren Nederland

Limburgse Zorgboeren

Over**

Beschrijving samenwerking Beschrijving samenwerking Beschrijving samenwerking Beschrijving samenwerking Beschrijving samenwerking