Onze doelgroep

Zorgboerderij “Boer” Hans kent een diverse doelgroep. Wij staan klaar voor onze “hulpboeren” die een lichamelijke of verstandelijke beperking hebben en werken daarnaast met “hulpboeren” die een psychiatrische hulpvraag hebben. De meeste “hulpboeren” hebben een indicatie voor ondersteunende begeleiding (WMO, WLZ en PGB). Daarnaast bieden wij ook school-vervangende dagbesteding en kortverblijfopvang op zaterdagen voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Op dit moment hebben wij een deelnemersaantal van 35 deelnemers per week en gemiddeld 10 tot 16 deelnemers per dag.

“Wij bieden dagbesteding en kortverblijfopvang binnen een groep waarin een veilige sfeer heerst!”

Onze boerderij heeft al vanaf de oprichting de idealistische inslag mensen met een hulpvraag een zinvolle dagbesteding te bieden. Opdat ze meer stabiliteit en structuur in hun dagelijkse leven kunnen krijgen. Medewerkers, vrijwilligers en “hulpboeren” zien de zorgboerderij als één familie. Klaarstaan voor een veilige omgeving en vooral geborgenheid bieden. Het gevoel om samen: medewerkers, “hulpboeren”, familieleden, vrienden, buren en klanten van de boerderijwinkel, verantwoordelijkheid te delen in onze zorgboerderij. Iedereen is belangrijk en weet dat hij of zij ertoe doet.
Het team van Zorgboerderij “Boer” Hans biedt begeleiding binnen een groep aan. Het belang van de bestaande groep waarin een veilige sfeer heerst, staat voorop. We kijken bij de start van een nieuwe hulpboer dus altijd goed wat kan en past binnen de mogelijkheden van de begeleiding. Elke “hulpboer” heeft andere mogelijkheden en interesses en dus proberen wij iedereen werk te laten doen waar dat hij of zij leuk vindt en waar iemand goed in is. Belangrijk is dat de “hulpboeren” succeservaring op kunnen doen. Dit vergroot hun zelfvertrouwen, verantwoordelijkheidsgevoel en ontplooiingskansen. De werkzaamheden bij Zorgboerderij “Boer” Hans dienen een doel. Iedereen draagt naar vermogen een steentje bij.

Ecologisch perspectief

Onze zorg en dagbesteding biedt een antwoord op de talenten en behoeften van onze “hulpboeren”. Wij kijken naar onze “hulpboeren” vanuit een zogenoemd ecologisch perspectief, en gaan ervan uit dat alles met elkaar verbonden is en elkaar beïnvloedt: ‘thuis’, ‘dagbesteding, ‘vrije tijd’, ‘achtergrond’, leefwereld’, ‘vrienden’. Wij willen het verhaal van onze “hulpboeren” vanuit diverse perspectieven begrijpen en zijn ons ervan bewust dat onze “hulpboeren” vooral ook ons veel kunnen leren.

onze zorgboerderij iets voor jou?

aanmelden

Ben of ken jij iemand die wil werken op een zorgboerderij? Zijn dag zinvol wilt besteden, laten zien wat hij of zij kan en nieuwe dingen wil leren? Lekker bezig zijn, samenwerken en mensen ontmoeten? Dan is Zorgboerderij “Boer” Hans wellicht een leuke plek voor jou! Misschien weet je al wat je goed kunt en wat een leuke activiteit voor jou zou zijn. Zo niet, dan gaan we dat samen uitzoeken. Onze begeleiding staat voor je klaar! Meld je aan op onze contactpagina en we nemen contact met jou op